Discussie gascentrales, hoe afhankelijk zijn we van aardgas?

Meer dan de helft van onze energierekening vandaag bestaat uit kosten voor aardgas. De energie opgewekt door wind, zon of water volstaat niet om ons te verwarmen of te voorzien in ons dagelijks elektriciteitsbehoefte. Voorlopig hebben we dus andere energiebronnen nodig. De vraag is welke?

Investeren in nieuwe gascentrales? Wegen de voordelen op tegen de nadelen?

We bekijken de voordelen:

We zijn minder afhankelijk van verre landen. In tegenstelling tot bv. aardolie wordt aardgas geproduceerd in veel Europese en westerse landen. Als meer mensen kiezen voor aardgas, dan zouden we minder afhankelijk zijn van de rijke olielanden voor onze energie.

Wat betreft het transport van aardgas is er in West-Europa een goed ondergronds distributienet dat aardgas verspreid. Aardgas is zeer geschikt om op verschillende plaatsen energie op te wekken. Het hoeft niet per se in de buurt te zitten van daar waar het aardgas uit de grond gehaald wordt.

Gascentrales zijn zeer flexibel. Ze kunnen de grillen van het Belgische weer perfect opvangen. Gascentrales kunnen gemakkelijk bijgestuurd worden of zelfs afgezet worden wanneer er wat meer zon en/of wind zou zijn. Omdat zonne- en wind energie properder zijn heeft deze stroom voorrang op de stroom uit de gascentrales.
Anderzijds : alleen elektriciteit uit wind en zonne-energie is niet voldoende om elektriciteit op elk moment te garanderen. Gascentrales kunnen dan nuttig zijn als er geen zon en weinig wind is.
Aardgas brandt schoon op. De enige verbrandingsproducten zijn waterdamp (H2O) en kooldioxide (CO2). In vergelijking met steenkool is aardgas een stuk milieuvriendelijker.
Maar wegen de voordelen op tegen de nadelen?

De aardgas voorraden raken ooit op. Aardgas is een fossiele brandstof die uit de grond gehaald wordt. Als het daar op is, dan is het ook echt op. Het verbranden van aardgas veroorzaakt bovendien ook veel broeikasgassen, wel minder dan bij aardolie of steenkool.
Inzetten op kernenergie lijkt een goede manier om de opwarming van de aarde tegen te gaan. De CO2-uitstoot van gascentrales is hoger dan de uitstoot van kerncentrales. Kernenergie lijkt dus een deel van de oplossing. Gascentrales stoten gedurende hun hele leven 40 keer meer CO2 uit dan kerncentrales. Als we al onze kernreactoren sluiten en die vervangen door gascentrales gaat de CO2-uitstoot van de Belgische energiesector aanzienlijk stijgen.
Gascentrales renderen niet meer. Bij de verbranding van aardgas komt CO2 vrij. Vanwege de huidige klimaatverandering is dit ongewenst.
Bovendien is de vrees dat investeringen in gascentrales de groene energie projecten (zon, wind, water) vertragen.
Waar we op moeten inzetten in afwachting van voldoende groene energie is dus een complexe kwestie.

Welke alternatieven zijn er?

Elektriciteit opwekken door de bestaande kerncentrales is geen eenvoudige keuze omwille van de zeer gevaarlijke berg aan kernafval waar vandaag nog steeds geen goede oplossing voor is. We willen hier zo snel mogelijk van af. Maar hoe dan verder?

Alles start met een slim energie gebruik. Het is belangrijk om de beschikbare groene energie optimaal te benutten. Door bijvoorbeeld slimme sturing van uw verbruiken kan de digitale meter je wagen, wasmachine, ventilatie etc. voorzien van de groene stroom die je thuis zelf opwekt. Ook thuisbatterijen kunnen hier zeker aan bijdragen. Al is dit in de meeste gevallen nog niet voldoende en zullen we energie nodig blijven hebben die aan huis geleverd wordt via het distributienet. Deze is vandaag jammer genoeg nog niet 100% groen.Het moet de bedoeling zijn om zo weinig mogelijk geld te pompen in nieuwe initiatieven of installaties die niet bijdragen aan een overgang naar klimaat neutrale energie.

Investeringen van energiecentrales die werken op gas of stookolie moeten we zoveel mogelijk beperken en voluit gaan voor investeringen in bv. windparken op zee, aanleggen van zeekabels die het overschot aan groene stroom van andere landen transporteren naar ons land en slimme opslag van groene energie.