In een opmerkelijk nieuwsbericht van september 2023 werd bekend dat Vlaanderen zijn hernieuwbare energiedoelstellingen voor 2023 nu al heeft overtroffen, en wel met een verbluffende 505 megawatt aan nieuwe zonnepaneleninstallaties in de eerste zeven maanden van het jaar. Dit is meer dan drie keer de hoeveelheid geïnstalleerde zonne-energie van 150 megawatt in het voorgaande jaar. De aankondiging kwam van Vlaams minister van Energie, Zuhal Demir, die verklaarde dat dit een veelbelovende stap voorwaarts is in de overgang naar hernieuwbare energie in Vlaanderen.

Zonnepanelen: Belangrijkste bron van groene stroom

Zonnepanelen hebben zich gevestigd als de grootste bron van groene stroom in Vlaanderen, waaruit blijkt dat ze ongeveer 9 procent van de totale jaarlijkse elektriciteitsvraag kunnen dekken. Dit betekent dat ze in staat zijn om bijna de helft van de Vlaamse huishoudens van stroom te voorzien. Deze indrukwekkende statistieken worden verder onderstreept door het feit dat er in juli 2023 alleen al 505 megawatt aan zonne-energievermogen werd toegevoegd, een enorme toename vergeleken met het voorgaande jaar.

Het opvallende succes van zonne-energie in Vlaanderen kan deels worden toegeschreven aan de recente gebeurtenissen, waaronder de oorlog in Oekraïne en de daaropvolgende energiecrisis. Veel Vlamingen hebben gereageerd door extra zonnepanelen te installeren, als een manier om zichzelf te voorzien van een betrouwbare en kosteneffectieve energiebron te midden van onzekerheid op de energiemarkt.

Doelstellingen overtroffen, maar ambitie blijft

Met de 505 extra megawatt aan zonne-energie heeft Vlaanderen al de doelstelling van 450 megawatt bereikt die door de Vlaamse regering voor het hele jaar 2023 was vastgesteld. Minister Demir heeft echter nog grotere ambities en streeft ernaar om dit jaar de grens van 1.000 extra megawatt te doorbreken. Deze ambitie wordt ondersteund door nieuwe voorschriften die bedrijven met een hoog energieverbruik verplichten om zonnepanelen te installeren, wat naar verwachting zal bijdragen aan verdere groei in de komende jaren.

Het succes van de zonnepanelenindustrie in Vlaanderen heeft echter ook uitdagingen met zich meegebracht, met name op het gebied van netstabiliteit. Een overmatige injectie van stroom in het elektriciteitsnet kan leiden tot een te hoge netspanning, waardoor de omvormers van de zonnepanelen zichzelf uitschakelen. Minister Demir benadrukt het belang van netbeheerder Fluvius om deze problemen aan te pakken en te voorkomen, met maatregelen om klachten snel af te handelen en de nodige infrastructurele aanpassingen uit te voeren.

Al met al markeert het recente succes van zonnepanelen in Vlaanderen een opmerkelijke verschuiving naar hernieuwbare energiebronnen, wat aantoont dat de Vlaamse bevolking zich bewust is van de voordelen van zonne-energie en actief bijdraagt aan het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Minister Demir blijft zich inzetten voor verdere vooruitgang en benadrukt dat dit slechts het begin is van een veelbelovende toekomst voor hernieuwbare energie in Vlaanderen.