technici die asbestpanelen van een dak aan het verwijderen zijn

Wie investeert in het verwijderen van asbest in combinatie met het leggen van zonnepanelen op het dak van een niet-verwarmd Mijn VerbouwPremie en kunt u blijven aanvragen bij Fluvius.

Wat is asbest?

Asbest is een schadelijke stof die in meer dan 3.500 bouwmaterialen is verwerkt. Het bestaat uit heel kleine vezels die je niet met het blote oog kan zien. We maken een onderscheid tussen hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbest.

 • Hechtgebonden asbest

  In hechtgebonden asbesthoudende toepassingen is het asbest gebonden met een sterk bindmiddel zoals cement, lijm, bitumen of kunststof. Door dit bindmiddel is er minder kans dat de asbestvezels in de lucht kunnen vrijkomen en zo de gezondheid schaden. Het is echter niet toegestaan om asbesthoudende materialen te schuren, breken of boren, want dan komen de schadelijke stoffen alsnog vrij. Hechtgebonden asbest komt vooral voor in leiengolfplatenvloer- en muurtegels.

  Niet-hechtgebonden asbest

  In niet-hechtgebonden asbesthoudende toepassingen is het asbest gebonden met een zwak bindmiddel zoals gips of pleister. Omdat de asbestvezels in een los of zwak bindmiddel zitten, komen ze makkelijker vrij in de lucht en is de kans dus groter dat je de vezels inademt. Het is onmogelijk om niet-gebonden asbest zonder beschadiging te verwijderen. Daarom moet je voor het verwijderen van niet-hechtgebonden asbest steeds beroep doen op een erkend asbestverwijderaar. Niet-hechtgebonden asbest komt voor in leidingsisolatie bij verwarmingsleidingen en in oudere vloerbekleding.

  De gevaren van asbest

  Asbest is een schadelijke stof. De vezels zijn niet te zien met het blote oog en kunnen vrijkomen bij beschadiging van asbesthoudend materiaal, bijvoorbeeld in de vorm van stof. Wanneer je deze asbestdeeltjes inademt, kan dit tot ernstige aandoeningen leiden zoals longkanker, longvlies- of buikvlieskanker. De symptomen van een asbestziekte treden meestal na 30 à 40 jaar na blootstelling ervan op. Hoe vaker je blootgesteld wordt aan asbestvezels en hoe hoger de concentratie asbestvezels, hoe meer risico je loopt om ziek te worden. Het is dus enorm belangrijk om je woonomgeving asbestveilig te maken.

Voor welke gebouwen?

Niet-residentiële gebouwen die niet verwarmd worden en een asbestdak hebben, bijvoorbeeld loodsen en stallen.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Saneren van een asbestdak en het plaatsen van nieuwe zonnepanelen.
 • De nieuwe zonnepanelen worden geplaatst op het gesaneerde dak of op het dak van een ander gebouw op hetzelfde perceel.
 • Er moet een offerte voor de asbestverwijdering en asbestafvoer ondertekend zijn en een voorschotfactuur betaald zijn tussen 1/1/2022 en 31/12/2022.
 • De zonnepanelen moeten uiterlijk op 31 december 2024 geplaatst zijn en tijdig aangemeld zijn bij Fluvius tussen 1 januari 2022 en 31 december 2024 en ten vroegste op de datum van de eerste factuur voor de asbestverwijdering.
 • De nieuwe zonnepanelen moeten minstens 10% van het totale gesaneerde dak bedekken.
 • In specifieke gevallen is deze premie combineerbaar met
  • de premie voor zonnepanelen niet-woongebouwen 2022 van max. 1500 euro, afzonderlijk aan te vragen bij Fluvius
  • de call groene stroom (let op: om in aanmerking te komen voor steun via de call groene stroom moet eerst tijdens een callperiode een dossier ingediend en goedgekeurd zijn vooraleer men mag overgaan tot de aankoop van de zonnepanelen).

Welke bedragen?

Indien u voldoet aan de voorwaarden, heeft u recht op een premie voor asbestdakverwijdering van 12 euro/ m2  (tot max. 50% van de factuur voor asbestverwijdering en – afvoer).

Wie kan de premie aanvragen?

 • Investeerders in de asbestverwijdering en -afvoer van het dak van niet-verwarmde niet-residentiële gebouwen.
 • Ook investeerders die deelnemen aan het sectorprotocol landbouw binnen het asbestafbouwbeleid waar de aanbesteding voor de afvoer van het asbestmateriaal mee deel van uitmaakt, kunnen in aanmerking komen. De aanmelding mag ook dateren van in 2021. Meer informatie: https://www.ovam.be/land-en-tuinbouwers.

Hoe en wanneer aanvragen?

 • U vraagt de premie aan in twee stappen:
  • U kan de tijdelijke premie activeren vanaf 1 april 2022 tot en met 31 maart 2023 via het premieloket van Fluvius. U voegt bij het aanvraagformulier een bewijs van ondertekende offerte of ondertekende bestelbon en minstens een voorschotfactuur van 10% voor de asbestverwijdering en -afvoer, beide gedateerd in 2022.
  • Nadat de asbestverwijdering en -afvoer is voltooid en de zonnepanelen werden geplaatst, kunt u de premie-aanvraag vervolledigen, uiterlijk op 31 maart 2025.
 • Online via de website van Fluvius.
 • Noodzakelijk documenten om de premie aan te vragen:
  • Bij activatie:
   • Aanvraagformulier.
   • Offerte voor asbestverwijdering en asbestafvoer (beide gedateerd in 2022) of voor deelnemers aan het aan een het sectorprotocol landbouw binnen het asbestafbouwbeleid waar de aanbesteding voor de afvoer van het asbestmateriaal mee deel van uitmaakt, het bewijs van aanmelding bij dit sectorprotocol. Deze aanmelding kan ook dateren van in 2021.
   • Een voorschotfactuur, voorschotfacturen of een factuur voor de volledige asbestverwijdering en de afvoer van asbesthoudend materiaal die dateert van of dateren van 2022. Voor deelnemers aan het sectorprotocol landbouw binnen het asbestafbouwbeleid waar de aanbesteding voor de afvoer van het asbestmateriaal mee deel van uitmaakt, volstaat een (voorschot)factuur voor de asbestverwijdering die dateert van 2022.
   • Een bewijs dat minstens 10% van het voorschot voor de asbestverwijdering en desgevallend de afvoer van asbesthoudend materiaal betaald is in 2022.
  • Bij de vervollediging van de premie-aanvraag:
   • Aanvraagformulier.
   • Attest van de aannemer betreffende de asbestverwijdering.
   • Attest van de aannemer betreffende de plaatsing van de zonnepaneleninstallatie.
   • Alle facturen die betrekking hebben op de asbestverwijdering en desgevallend de afvoer van het asbesthoudend materiaal.

BRON: Vlaanderen.be