aardgas

Aardgasloos Wonen

De Vlaamse regering nam op 20/7/2018 enkele beslissingen die het gebruik van fossiele brandstoffen (stookolie, aardgas,…) voor het verwarmen van woningen moet verminderen. Zo zullen vanaf 2021 woningen in nieuwe verkavelingen niet meer aangesloten kunnen worden op het aardgasnet.