De Vlaamse regering nam op 20/7/2018 enkele beslissingen die het gebruik van fossiele brandstoffen (stookolie, aardgas,…) voor het verwarmen van woningen moet verminderen.

Zo zullen vanaf 2021 woningen in nieuwe verkavelingen niet meer aangesloten kunnen worden op het aardgasnet. Vanaf die datum is voor nieuwbouw een energiepeil E30 (huidige EPB norm is E50) geldig en kan aan de beperkte restvraag aan energie makkelijk voldaan worden door andere bronnen dan fossiele brandstoffen.

Het verwarmen van een woning en het opwarmen van sanitair water zal dan moeten gebeuren door middel van:

Warmtepomp:

Deze installatie haalt warmte uit de grond, het water of de lucht met behulp van een compressor. Eén van de belangrijkste factoren bij de keuze is het rendement. Dit wordt uitgedrukt met een COP-waarde (coëfficiënt of Performance) en een SPF-waarde (Seasonal Performance Factor). De COP-waarde voor een warmtepomp geeft de verhouding weer tussen het elektriciteitsverbruik en de afgegeven warmte en ligt meestal tussen 3 en 5. Deze warmte kan gebruikt worden voor verwarming van een ruimte, maar kan ook zorgen voor sanitair warm water. Concreet betekent dit dus dat voor een nieuwbouwwoning met een gemiddelde warmtevraag van 10.000kWh een besparing kan gehaald worden van 6.500kWh na de plaatsing van een lucht/water warmtepomp met een COP-waarde van 3.
Bij de SPF-waarde worden ook de elektrische en thermische verliezen in rekening gebracht in functie van de temperatuur van de warmtebron. Hierdoor ligt ze steeds lager dan de COP-waarde.

Warmtenet:

Hierbij wordt restwarmte die afkomstig is uit de industrie gebruikt.

Warmtepompboiler:

Dit type boiler kan enkel ingezet worden voor het verwarmen van sanitair water en zal geleidelijk de elektrische en gasketels vervangen.
Deze maatregelen zijn onderdeel van een nota die ingediend werd bij het Vlaams Parlement door viceminister-president Bart Tommelein in het kader van het ‘Ontwerp Vlaams Energieplan 2021- 2030’. Op dit moment zijn deze maatregelen nog niet definitief goedgekeurd en zullen de details later bekendgemaakt worden.
Men hoeft niet te wachten tot 2021 om een klassieke verwarmingsinstallatie te vervangen door een milieuvriendelijker alternatief. Indien u de werken laat uitvoeren door een gecertificeerde installateur, dan kan u in aanmerking komen voor premies. Kijk hiervoor naar ‘zoek uw subsidie’ op www.energiesparen.be

Gebruikte bronnen:

www.vlaanderen.be, Pdf Ontwerp Vlaams energieplan 2021-2030 op docs.vlaamsparlement.be, www.energiesparen.be, www.bouwenwonen.net, www.rescert.be