Wat gaan de energieprijzen doen in 2023?

Het is een veelbesproken onderwerp tegenwoordig, de energieprijzen. De energiemarkt is de laatste jaren in een forse beweging. In het 4e kwartaal van vorig jaar was er, door verschillende oorzaken, een forse prijsstijging. De grootste oorzaken hiervan waren gastekorten, een toename van wereldwijd energiegebruik en de emissierechten. Maar hoe zijn deze prijzen nu juist opgebouwd? En hoe is deze prijsstijging ontstaan? Wat is de verwachting voor 2023? Hieronder proberen wij een antwoord te bieden op al deze vragen.

Opbouw van energieprijzen

Om een beeld te krijgen van hoe die prijsstijging juist tot stand is gekomen, is het handig om te weten hoe energieprijzen bepaald worden. Eerst maken we een onderscheid tussen vaste en variabele prijzen. De variabele zijn afhankelijk van je energieverbruik. De vaste prijzen komen altijd terug op je energierekening, ongeacht je verbruik.

Vaste energieprijzen

Dit soort energieprijzen kunnen in 2 onderdelen onderverdeeld worden.

  • Vaste leveringskosten: Dit zijn de kosten die je jaarlijks betaald aan je energieleverancier, ongeacht je verbruik.
  • Netbeheerkost: Deze kosten moeten afgedragen worden aan de netbeheerder. De energieleverancier doet dit voor je. Deze kosten zijn afhankelijk van regio en iedereen is verplicht deze te betalen.

Variabele energieprijzen

De prijzen kunnen onderverdeeld worden in 4 onderdelen.

  • Variabele leveringskosten: Dit zijn de koste die je betaald voor de afname van stroom en gas. Hoe meer je afneemt, hoe hoger deze kosten zullen uitkomen.
  • Energiebelasting: Deze belasting wordt door iedereen betaald voor verbruik van gas en stroom. Deze is er om de mensen te stimuleren om zuiniger met gas en stroom om te gaan.
  • Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie (ODE): Dit is de heffing op het gebruik van aardgas en elektriciteit. De opbrengsten van deze heffing worden gebruikt om de productie van duurzame energie te stimuleren.
  • Over het totaalbedrag van je energieprijzen betaal je ook nog 21% BTW.

Prijsstijging van de energieprijzen

De energieprijzen kenden de laatste jaren een enorme stijging, vooral in het laatste kwartaal van 2021. De oorzaak hiervan waren meerdere factoren. 1 daarvan was het forse economische herstel. Tijdens de corona crisis was de energieconsumptie zeer laag. Aangezien de economie nu weer aansterkt, stijgt ook de vraag naar energie. Daardoor stijgen ook de prijzen hiervan.

Een andere bepalende factor die invloed heeft gehad is het tekort aan gas. In 2020 kenden we een hele koude winter waardoor er zeer veel gas verbruikt werd. Hierdoor konden de gasvoorraden in de zomer niet genoeg aangevuld worden. Dit tekort heeft geleid tot hogere gasprijzen.

De 3e belangrijke factor die de energieprijzen heeft doen stijgen zijn de hogere emissierechten. Dit zorgt ervoor dat de inkoopprijs van energie een pak duurder wordt. De verhoogde prijs hiervan wordt namelijk rechtstreeks doorgerekend aan de consument. Met deze verschillende factoren is het lastig om nu al wat te zeggen over de verwachtingen voor 2023. Wel kunnen we al kijken naar ontwikkelingen die invloed gaan hebben op deze prijzen. Ben jij ook benieuwd hoe je kosten kunt sparen?

Verwachting energieprijzen 2023

Wat gaat er in 2023 gebeuren met de energieprijzen? Dat is de grote vraag. De gasvoorraden zijn nog steeds niet volledig aangevuld. Hierdoor gaan de gasprijzen volgend jaar ook zo hoog blijven. Om toch te kunnen blijven produceren, gaan veel bedrijven in de energiesector overstappen op andere brandstoffen. Ze kiezen voor onder andere kolen, olie maar ook hernieuwbare energie. De vraag hiernaar zal dus flink groeien.

Met andere woorden, wat de energieprijzen in 2023 gaan doen is nog zeer onvoorspelbaar. Het enige wat je nu al kan doen is nadenken over hoe je kan besparen in 2023 en dus niet afhankelijk hoeft te zijn van de energieprijzen. Dit kan op verschillende manieren zoals investeren in hernieuwbare energie. Maar je kan ook overschakelen op LED verlichting of simpelweg besparen op verwarming. Daarnaast kan je ook kiezen om stroom op te wekken met zonnepanelen of minder gas te verbruiken via isolatie of een warmtepomp. Weet je nog niet waar je moet beginnen? Vraag dan zeker vrijblijvend advies van onze experts.