zonnepanelen

In 2023 is de vraag naar zonnepanelen met 60% gedaald in vergelijking met het voorgaande jaar. In 2022 beleefde de markt een hoogtepunt met meer dan 100.000 geïnstalleerde zonnesystemen bij gezinnen. Nu lijkt de markt wat af te koelen, zoals gerapporteerd door de sectorfederatie voor hernieuwbare energie, ODE. Om de redenen en de impact van deze daling te begrijpen voor potentiële zonnepaneelkopers, sprak Bouwsite Livios met Herman Daniëls.

Oorzaken van de daling

Herman Daniëls wijst op verschillende redenen voor de afname van bestellingen op de particuliere markt voor zonnepanelen. Een belangrijke factor is de toenemende complexiteit van de energietransitie, waardoor veel consumenten zich overweldigd voelen en niet goed weten welke stappen ze moeten nemen, zoals het kopen van een elektrische auto, het aanschaffen van een warmtepomp en verplichte huisrenovaties.

Een andere belangrijke reden is dat de overheid de stimulansen voor zonnepanelen, zoals subsidies en premies, heeft verminderd. Dit gebeurt nu hernieuwbare energie steeds normaler wordt gezien. Hierdoor is de urgentie voor mensen om zonnepanelen te installeren afgenomen.

Invloed op de markt van de zonnepanelen

Experts merken op dat hoewel de zonnepanelenmarkt nu volwassen is en op eigen benen kan staan, er nog steeds behoefte is aan vertrouwen en duidelijke communicatie van de overheid over de rendabiliteit van zonnepanelen. Hoewel de energieprijzen zijn gedaald en dit de druk om snel te investeren heeft verminderd, kan het er ook toe leiden dat sommige mensen hun beslissing uitstellen of hun spaargeld elders besteden.

Langetermijndenken

Ondanks prijsdalingen op de wereldmarkt, benadrukt Herman Daniëls dat kwaliteit nog steeds voorrang moet krijgen bij het kiezen van zonnepanelen. Hoewel sommige mensen zich misschien laten verleiden door goedkope opties uit Azië, moet men zich bewust zijn van de levensduur van zonnepanelen die meestal tussen de 25 en 30 jaar ligt. Kwalitatieve panelen en een professionele plaatsing zijn essentieel voor het langetermijnsucces van een zonne-energiesysteem.

Ontwikkelingen rond zonnepanelen

Met de premies van de overheid die verder worden afgebouwd, wordt verwacht dat de vraag naar een zonnepaneleninstallatie zich zal stabiliseren en niet meer zal leiden tot de traditionele eindejaarsrush die eerder werd gezien. Hoewel de subsidie minder bepalend is voor het rendement van de investering, blijft de plaatsing van zonnepanelen een rendabele keuze voor huiseigenaren met geschikte daken.

Ondanks een daling in de vraag naar zonnepanelen in 2023, blijft investeren in zonne-energie een verstandige keuze voor huiseigenaren. Consumenten moeten zich bewust blijven van de voordelen op lange termijn, aangezien de energietransitie complexer wordt en overheidsstimulansen afnemen. Kwaliteit en deskundige plaatsing blijven essentieel om de opbrengst en levensduur van zonnepanelen te maximaliseren. Hoewel de markt nu rustiger is, blijft duurzaamheid een belangrijk aspect voor de toekomst van energieopwekking.