Grond-water warmtepomp

  • Geschikt voor passieve koeling, zeer groot energetisch voordeel
  • Zeer hoog rendement
  • Ook voor sanitair warmwaterverwarming
  • Kan met potboringen of horizontale captatie

Voordelen

Deze pomp haalt de warmte en energie uit de bodem. Door een ondergronds netwerk van buizen wordt een vorstvrij mengsel van water en glycol rondgepompt. Dat mengsel neemt de warmte op en loopt via de warmtepomp met waterkringloop naar de woning. U kan kiezen tussen twee verschillende systemen voor het netwerk van buizen: verticale of horizontale bodemwarmtewisselaars.