Warmtepompen worden vaak beschouwd als de groene toekomst van verwarmingssystemen, en terecht. Met slechts 1 kWh elektriciteit kunnen deze innovatieve apparaten maar liefst 3 tot 5 kWh aan groene warmte produceren. Dit is niet alleen milieuvriendelijk, maar het kan ook leiden tot een aanzienlijke vermindering van de CO2-uitstoot. Maar ondanks hun ecologische voordelen blijft de aankoop van warmtepompen in België een financiële uitdaging, vooral vanwege de hogere elektriciteitsprijzen in vergelijking met aardgas. In dit artikel zullen we onderzoeken waarom warmtepompen zo belangrijk zijn voor het milieu, waarom ze nog niet wijdverspreid zijn in België, en welke stappen er genomen kunnen worden om deze investeringen aantrekkelijker te maken.

Waarom warmtepompen cruciaal zijn voor het klimaat

Als we in België zouden stoppen met het verwarmen van onze gebouwen met aardolie of aardgas, zou dit een aanzienlijke daling van de CO2-uitstoot opleveren, volgens Kristof Eggermont van Econopolis Strategy. Hij stelt dat we genoeg klimaatvriendelijke alternatieven hebben, met warmtepompen als een veelbelovende optie. Ze hebben het potentieel om aanzienlijke energiebesparingen te realiseren en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen.

De uitdaging: Hoge elektriciteitsprijzen vs. gasprijzen

Hoewel warmtepompen milieuvriendelijk zijn, vormen de hoge elektriciteitsprijzen in België een obstakel voor hun grootschalige adoptie. In vergelijking met gasverwarming is de terugverdientijd van een warmtepomp aanzienlijk langer. De prijsverhouding tussen elektriciteit en gas in België is nog steeds niet gunstig voor warmtepompen, ondanks verbeteringen in andere Europese landen.

Hoe verkort je de terugverdientijd?

Om warmtepompen aantrekkelijker te maken voor huishoudens, moet de terugverdientijd worden verkort tot een acceptabele vijftien jaar. Volgens berekeningen van Econopolis Strategy zou elektriciteit voor bestaande woningen in België slechts 1,6 keer zo duur als gas moeten zijn, terwijl dit voor nieuwe of sterk gerenoveerde gebouwen 2,4 keer zou moeten zijn. De overheid kan hier een cruciale rol spelen door belastingverschuivingen te implementeren, waarbij elektriciteit minder wordt belast en gas juist meer. Dit zou huishoudens economische voordelen bieden en hen aanmoedigen om te kiezen voor klimaatvriendelijke alternatieven zoals een warmtepomp.

Lessen van de buurlanden rond warmtepompen

Nederland is een goed voorbeeld van hoe een verschuiving in belastingen kan leiden tot een grotere acceptatie van warmtepompen. In België betaalde men in 2022 3,5 keer zoveel voor elektriciteit als voor gas, terwijl deze verhouding in Nederland al gunstiger was. Door belastingen op elektriciteit te verlagen en die op gas te verhogen, kunnen overheden een duidelijk signaal afgeven dat groene verwarmingssystemen zoals warmtepompen de toekomst zijn.

Conclusie

Warmtepompen hebben het potentieel om aanzienlijk bij te dragen aan de vermindering van CO2-uitstoot en de overgang naar duurzame verwarmingssystemen. Echter, in België blijven hoge elektriciteitsprijzen een struikelblok voor hun brede acceptatie. Het is aan de overheid om stappen te zetten om de prijsverhouding tussen elektriciteit en gas gunstiger te maken, zodat warmtepompen financieel aantrekkelijker worden. Dit zou niet alleen het milieu ten goede komen, maar ook huishoudens helpen besparen op hun energierekeningen, en een belangrijke stap zetten naar een duurzamere toekomst.