Heeft u reeds een warmtepompboiler overwogen?

Wat zijn de gelijkenissen en verschillen met een warmptepomp?

In grote lijnen hebben een warmtepompboiler en een warmtepomp hetzelfde werkingsprincipe. Ze maken beiden gebruik van de ‘thermodynamische kringloop’. Een schematische weergave daarvan kan u terugvinden op onze pagina over warmtepompen (https://energyking.be/warmtepompen/). Terwijl een warmtepomp aan het centrale verwarmingssysteem van de woning gekoppeld wordt, zal een warmtepompboiler enkel aan het tapwatercircuit aangesloten worden.

Als combinatie van een elektrische boiler en een lucht-water warmtepomp is het een uitstekend alternatief voor het deel sanitair water dat anders door uw CV ketel opgewarmd wordt.

Het voordeel ten opzichte van een zonneboiler is dat de woning met een warmtepompboiler het hele jaar door van warm water kan voorzien worden. Beschikt u reeds over een zonneboiler, dan kan u laten nakijken of deze aan de warmtepompboilerinstallatie kan gekoppeld worden.

Op de voordelen ten opzichte van een elektrische boiler komen we hieronder terug wanneer we het hebben over de kostprijs.

Waaraan onttrekt de warmtepompboiler zijn warmte?

Als u in een nieuwe woning woont en beschikt over een ventilatiesysteem C of D, dan kan deze extractielucht gebruikt worden. Vaak wordt er ook een toevoer van buitenlucht voorzien om te garanderen dat er op ieder moment voldoende warmte aan de lucht onttrokken kan worden.

Beschikt uw woning nog niet over een dergelijk systeem, dan is er een andere oplossing. Sommige types kunnen ook warmte onttrekken aan de binnenlucht.
In dat geval is af te raden de warmtepompboiler in een verwarmde ruimte te installeren. Door warmte te onttrekken aan de lucht in deze ruimte voor het opwarmen van het water, zal men de ruimte extra moeten verwarmen om een aangename binnentemperatuur te blijven behouden.

Wanneer kan de installatie van een warmtepompboiler interessant zijn?

  • Als u een groot gezin heeft of huisgenoten die ervan houden om lekker lang onder de douche te staan of languit in een warm bad te zakken. Afhankelijk van de grootte van het gezin zijn er boilervaten tot 300l beschikbaar.
  • Als u zonnepanelen heeft die de elektriciteit kunnen leveren voor de warmtepompboiler. Op die manier zet u weer een stapje richting Energie-neutraal. Let er hierbij wel op dat het toestel dat u kiest daarop voorzien is.

Warmtepompboilers kunnen zowel in nieuwe als in een bestaande woning geïnstalleerd worden. Daarbij moet rekening gehouden worden met volgende zaken:

  • Er moet een afvoermogelijkheid (met waterslot) aanwezig zijn of voorzien worden.
  • De ruimte waar de wamtepompboiler geïnstalleerd wordt moet voldoende hoog zijn. Tijdens een onderhoud moeten de luchtfilters ed. vervangen kunnen worden.
  • De opstellingsruimte waaraan binnenlucht onttrokken zal worden, moet groot genoeg zijn. Men spreekt hier over een volume van 15-20m³.
  • Indien er strenge geluidsnormen gelden, kan het nodig zijn om bijkomende maatregelen te treffen.

Wat kost zo’n warmtepompboiler en wat brengt het u op?

De kostprijs van een warmtepompboiler zal afhankelijk zijn van een aantal factoren:

  • Merk en type
  • Inhoud van het boilervat
  • E-prestaties van het toestel

In aankoop zijn warmtepompboilers iets duurder dan bv. een elektrische boiler. De aankoopprijs (excl. BTW en installatie) ligt rond €1500 – 2700.
Daartegenover staat een veel lager verbruik. Per geleverde kWh elektriciteit aan een elektrische boiler, wordt er 1 kWh aan warmte geproduceerd. In het geval van een warmtepompboiler wordt er met 1kWh elektriciteit tot 3kWh aan warmte geleverd. Dit resulteert dus in een 3 maal lager verbruik. Hierdoor wordt de terugverdientijd voor een gemiddeld gezin geschat rond 5 jaar.

Hoe meer warm water u verbruikt via een warmtepompboiler, hoe voordeliger hij wordt ten opzichte van een elektrische boiler.

Bijkomend kan u een premie aanvragen. Sinds 2019 bestaat er een ‘premie van de netbeheerder voor een warmtepompboiler’. Deze komt neer op €400 per woning of maximaal 40% van de factuur. Deze premie zou geldig blijven tot 2024. Meer informatie en de voorwaarden hiervoor kan u terugvinden op https://www.vlaanderen.be/premies-voor-een-warmtepomp-of-warmtepompboiler.