renovatieEen nieuw jaar brengt heel wat veranderingen met zich mee. Hieronder vindt u een overzicht op het vlak van bouwen en verbouwen.

1) Nieuwbouwwoningen

Strenger S-peil, strengere eisen om in aanmerking te komen voor korting op onroerende voorheffing en beperking inzake aansluiting op aardgas en stookolie, EPB-eisen nieuwbouw: omgevingsvergunning vanaf 2022

Het verplichte E-peil in woningen en appartementen blijft op maximaal E30, maar het verplichte S-peil zakt van S31 naar S28. Er wordt wel in een tussenoplossing voorzien. In nieuw op te richten woongebouwen waarvan het S-peil S29, S30 of S31 bedraagt, wordt ook voldaan aan het S-peil als het E-peil niet meer bedraagt dan:

 • E25 als de melding gedaan wordt of de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen aangevraagd wordt vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022;
 • E20 als de melding gedaan wordt of de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen aangevraagd wordt vanaf 1 januari 2023.

Korting op onroerende voorheffing bij nieuwbouw: (zie ook https://www.energiesparen.be/korting-op-onroerende-voorheffing-voor-nieuwbouwwoningen-met-verlaagd-e-peil)

 • aanvraag omgevingsvergunning 2021: 5 jaar lang 50% korting bij behalen E30 / 5 jaar lang 100% korting bij E20
 • aanvraag omgevingsvergunning 2022: 5 jaar lang 50% korting bij behalen E20 / 5 jaar lang 100% korting bij E10
 • aanvraag omgevingsvergunning vanaf 2023: alleen van toepassing bij herbouw of gedeeltelijke herbouw: 5 jaar lang 50% korting bij behalen E20 / 5 jaar lang 100% korting bij E10.

In nieuwbouw of gebouwen die een ingrijpende energetische renovatie ondergaan (woongebouwen en niet-residentiële gebouwen), met aanvraag van een omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2022 mogen geen stookolieketels meer geplaatst worden, zelfs als er geen aansluiting op het aardgasnet mogelijk is.

Sinds 2021 mag een aardgasdistributienetbeheerder niet meer in een aardgasaansluiting voorzien bij grote projecten, zoals nieuwe grote verkavelingen, nieuwe grote appartementsgebouwen en nieuwe grote groepswoningbouwprojecten, waarvan de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is aangevraagd vanaf 1 januari 2021. Het ging dan om grote projecten vanaf 25 (woon)eenheden. Voor omgevingsvergunningsaanvragen vanaf 1 januari 2022 mag al vanaf 15 (woon)eenheden niet meer in een aardgasaansluiting worden voorzien.

2) Renovatie van woningen, wijzigingen vanaf medio 2022

De energiepremies voor energiebesparende investeringen die de Vlaamse overheid geeft via de netbeheerder Fluvius, lopen volgend jaar verder. De premiehoogte en de voorwaarden blijven behouden voor dak-, muur- en vloerisolatie, isolerende beglazing, zonneboiler, warmtepomp en warmtepompboiler. De geplande daling van de premie voor zonnepanelen gaat niet door en de premie blijft op het niveau van 2021. Meer info: https://energiesparen.be/maatregelen-waarvoor-er-energiepremies-zijn-in-2022

basispremies isolatie in bestaande woningen    
dak- of zoldervloerisolatie 4 euro per m² Rd-waarde minstens 4,5 m²K/W
dak- of zoldervloerisolatie + asbestverwijdering 12 euro per m²
na-isolatie buitenmuren via buitenkant 30 euro per m² Rd-waarde minstens 3 m²K/W
na-isolatie buitenmuren via buitenkant + asbestverwijdering 38 euro per m²
na-isolatie spouwmuur 5 euro per m² spouw minstens 5 cm, uitvoering conform STS 71-1
na-isolatie buitenmuren via binnenkant 15 euro per m² Rd-waarde minstens 2 m²K/W
na-isolatie vloer of kelder 6 euro per m² Rd-waarde minstens 2 m²K/W
hoogrendementsbeglazing 16 euro per m² U-waarde van maximaal 1,0 W/m²K
basispremies voor energiezuinige technieken
warmtepomp geothermische warmtepomp: 4000 euro
lucht-waterwarmtepomp: 1500 euro
hybride lucht-waterwarmtepomp: 800 euro
lucht-luchtwarmtepomp: 300 euro
warmtepompboiler per wooneenheid en maximaal 40% van de factuur: 300 euro
zonneboiler per wooneenheid maximaal 2750 euro en maximaal 40% van de factuur: 550 euro/m² collectoroppervlakte
fotovoltaïsche zonnepanelen maximaal 1500 euro en maximaal 40% van de factuur:  eerste 4 kWp: 300 euro per kWp,  4 tot 6 kWp: 150 euro per kWp

Voor specifieke doelgroepen, zoals beschermde afnemers of klanten met uitsluitend nachttarief, zijn er hogere premies van toepassing.
De inkomensgebonden renovatiepremie van het agentschap Wonen-Vlaanderen loopt verder in 2022.
De energiepremies van Fluvius (behalve zonnepanelen) en de renovatiepremie van het agentschap Wonen-Vlaanderen worden in de tweede helft van 2022 geïntegreerd in de nieuwe ‘Mijn VerbouwPremie’ (meer info: mijnverbouwpremie.be).

3) Verbod op vervanging stookolieketel als er aardgas beschikbaar is

Vanaf 1 januari 2022 is het in bestaande gebouwen (woongebouwen en niet-residentiële gebouwen) niet meer toegelaten om een stookolieketel te plaatsen als in de straat een aansluiting op het aardgasnet mogelijk is. Denk dus eerder aan een alternatief. Kleine herstellingen aan bestaande toestellen blijven wel mogelijk.

Meer info: https://www.energiesparen.be/duurzaam-verwarmen/verbod-stookolieketels.

4) Daling premie thuisbatterij vanaf 1 januari 2022, invoering milieubijdrage

Voor alle premieaanvragen vanaf 1 januari 2022 daalt de premie voor de plaatsing van een thuisbatterij. Voor volledige aanvraagdossiers die uiterlijk op 31 december 2021 ingediend zijn, bedraagt de premie maximaal 2550 euro. Vanaf 2022 daalt die premie tot maximaal 1725 euro.

In 2022 bedraagt de premie 225 euro per kilowattuur voor de eerste 4 kWh, 187,5 euro per kWh voor 4 tot 6 kWh en 150 euro per kWh voor 6 tot 9 kWh werkelijke capaciteit van het batterijsysteem. De premie kan maximaal 1725 euro bedragen en maximaal 40% van de factuur, inclusief btw. De Vlaamse Regering heeft ook al een tijdpad voor de afbouw van de premie vastgelegd.

Meer info: https://www.energiesparen.be/thuisbatterij.

Vanaf 1 januari 2022 wordt er een milieubijdrage voor thuisbatterijen ingevoerd om de zorg voor het milieu te garanderen op het einde van de levensduur van de thuisbatterij. Producenten, invoerders en installateurs die thuisbatterijen invoeren die gekoppeld zijn aan een decentrale energieproductie-installatie voor elektriciteit en die aangesloten zijn bij Bebat, betalen vanaf 1 januari 2022 een milieubijdrage als ze de batterijen verkopen of verhuren op de Belgische markt. Bebat zorgt dan voor de volledige terugnameplicht voor de batterijen.

De bijdrage geldt alleen voor thuisbatterijen die na 1 januari 2022 op de markt zijn gebracht, en bedraagt 2,39 euro per kilogram voor thuisbatterijen op basis van lithium-ion en 1,27 euro per kilogram voor thuisbatterijen op basis van zoutwater.

5) Alleen recent EPC toegelaten bij de verkoop van woningen

Bij de verkoop van een woning of appartement (met een notariële akte) mag u alleen gebruikmaken van een EPC dat vanaf 2019 opgemaakt is. Dat EPC herkent u aan het EPC-label van A+ tot F dat op het EPC staat. Voordien mocht het EPC maximaal tien jaar oud zijn (voor verkoop). Bij verhuur mag u het bestaande EPC (maximaal tien jaar oud) blijven gebruiken.

6) Uitbreiding verplichting EPC voor gemeenschappelijk delen

Op 1 januari 2022 moeten alle grote appartementsgebouwen met minstens 15 gebouweenheden over een EPC voor de gemeenschappelijke delen beschikken.

Op 1 januari 2023 moeten ook alle middelgrote appartementsgebouwen (5 tot 14 gebouweenheden) over een EPC voor de gemeenschappelijke delen beschikken.

Op 1 januari 2024 is dat ook verplicht voor de kleinere appartementsgebouwen (2 wooneenheden tot 4 gebouweenheden).

Gebouweenheden zijn zowel wooneenheden (appartementen) als kleine niet-residentiële eenheden (winkeltjes, kantoortjes, kappers, medische praktijken, kinderopvangverblijven, apotheken, horeca, B&B …) die aanwezig zijn in het appartementsgebouw.

Meer info: https://www.energiesparen.be/epc-van-de-gemeenschappelijke-delen.

7) Renovatieverplichting niet-residentiële gebouwen

Vanaf 1 januari 2022 start de renovatieverplichting voor alle niet-residentiële gebouwen.

Elke niet-residentiële gebouweenheid zal binnen vijf jaar na de datum van het verlijden van de authentieke akte bij een notariële overdracht in volle eigendom, bij het vestigen van een opstalrecht of bij het vestigen van een erfpacht aan de volgende vier energiebesparende maatregelen moeten voldoen:

 • Als voor dakisolatie de minimale R-waarde van 0,75 m²K/W niet wordt gehaald, moet dakisolatie met maximale U-waarde van 0,24 W/m²K worden geplaatst.
 • Als enkel glas aanwezig is, moet dat worden vervangen door beglazing met maximale U-waarde van 1 W/m²K.
 • Alle centrale opwekkers voor ruimteverwarming die ouder dan 15 jaar zijn, moeten worden vervangen, tenzij u kunt aantonen dat de installatie voldoet aan de minimale installatie-eisen voor renovatie. Bovendien geldt dat, als er een aardgasnet beschikbaar is in de straat, een stookolieketel ouder dan 15 jaar niet mag worden vervangen door een nieuwe stookolieketel.
 • Alle koelinstallaties die ouder zijn dan 15 jaar en gebruikmaken van koelmiddelen op basis van ozonlaagafbrekende stoffen of koelmiddelen met een GWP-waarde* van minstens 2500, moet u vervangen door koelinstallaties die niet gebruikmaken van die schadelijke koelmiddelen. (*global warming potential)

Naast deze vier maatregelen moeten niet-residentiële gebouwen binnen vijf jaar na de overdracht ook een welbepaald energielabel behalen.

 • Voor overdrachten vanaf 1 januari 2022 moet een klein niet-residentieel gebouw binnen vijf jaar na de overdracht, aanvullend op het voldoen aan het minimale maatregelenpakket, een energielabel C of beter behalen.
 • Voor overdrachten vanaf 1 januari 2023 moet een groot niet-residentieel gebouw binnen vijf jaar na de overdracht, aanvullend op het voldoen aan het minimale maatregelenpakket, een minimumaandeel hernieuwbare energie van 5% Vanaf 1 januari 2025 wordt dat minimumaandeel hernieuwbare energie vertaald naar een minimaal energielabel.

Nieuwe gebouweigenaars, opstalhouders en erfpachters zullen via een EPC kunnen aantonen dat ze aan de eisen van de renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen voldoen.

Meer info: https://www.energiesparen.be/NR/renovatieverplichting.

8) Stopzetting premie micro-WKK

De premie voor microwarmte-krachtkoppeling, ook wel bekend als brandstofcel, kleiner dan 10 kW wordt afgeschaft vanaf 2022 als er gebruikgemaakt wordt van een fossiele brandstof.

Meer info: https://www.energiesparen.be/premie-aanvraag-micro-wkk-kleiner-dan-10-kw-eigenaar.

9) Grotere korting op registratierechten enige eigen woning bij ingrijpende energetische renovatie

Bij de aankoop van de enige eigen woning wordt de registratiebelasting voor natuurlijke personen verlaagd van 6% naar 3%. Dat nieuwe tarief is van toepassing op alle koopovereenkomsten waarvan de authentieke akte wordt verleden vanaf 1 januari 2022 (ook als de verkoopovereenkomst nog in 2021 is ondertekend).

Voor natuurlijke personen die een ingrijpende energetische renovatie (IER) of een gedeeltelijke herbouw uitvoeren, geldt een aanvullend verlaagd tarief. Ze betalen vanaf 2022 nog maar 1% registratiebelasting in plaats van 3% (ten opzichte van 1% korting tot eind 2021 (5% in plaats van 6%).

De EPB-eisen voor een ingrijpende energetische renovatie worden vanaf 2022 ook wat strenger. Voor  omgevingsvergunningsaanvragen vanaf 2022 moet u een E-peil van maximaal E60 behalen (in plaats van E70).

Meer info: https://www.vlaanderen.be/het-verkooprecht-bij-de-aankoop-van-de-enige-eigen-woning/aanvullend-verlaagd-tarief-voor-de-aankoop-van-de-enige-eigen-woning-met-verbintenis-tot-ingrijpende-energetische-renovatie.

10) Tijdelijke premie voor de verwijdering en vervanging van een asbesthoudend dak en plaatsing van zonnepanelen op niet-verwarmde niet-woongebouwen

Fluvius voorziet in 2022 voor niet-verwarmde niet-woongebouwen in een tijdelijke premie van 12 euro per m² dakoppervlakte waarvan het asbest wordt verwijderd, op voorwaarde dat er op dezelfde site een nieuwe PV-installatie wordt geplaatst.

Alle asbesthoudende materialen in het onderdak of de dakbedekking moeten worden verwijderd en het volledige asbesthoudende dakdeel moet worden vernieuwd. De nieuwe PV-installatie moet op het gesaneerde dak of op het dak van een ander gebouw op dezelfde site worden geplaatst. De oppervlakte van de nieuw geplaatste fotovoltaïsche zonnepanelen moet in verhouding tot de gesaneerde dakoppervlakte minstens 10% bedragen.

De premie geldt alleen voor niet-verwarmde niet-woongebouwen, zoals loodsen en stallen. Er zijn geen isolatie-eisen van toepassing.

De finale goedkeuring van deze premie wordt verwacht in de loop van januari 2022. Verdere informatie vindt u op www.fluvius.be.

Bron: VEKA