Zonnepanelen op plat dak

Zonnepanelen mogen geplaatst worden op zowel een plat dak als op een hellend dak. Bij het plaatsen van zonnepanelen op plat dak is het belangrijk er rekening mee te houden dat de zonnepanelen maximaal één meter boven de dakrand uitkomen. Wanneer de zonnepanelen op plat dak hoger komen dan is men niet langer vrijgesteld voor een bouwaanvraag.

Een groot aandeel van de nieuwbouwwoningen of grondige renovaties beschikken over een plat dak.

Tot enkele jaren geleden werden zonnepanelen op plat dak steeds onder een hellingsgraad van 35° geplaatst en in portrait (met de lange zijde omhoog). Tegenwoordig plaatst men zonnepanelen op een plat dak meestal onder een hellingsgraad van 12° tot 15° en in landscape (met de korte zijde omhoog).

Zonnepanelen op plat dak

Een groot voordeel hiervan is dat de zonnepanelen subtieler geplaatst kunnen worden. Doorgaans bedraagt de hoogte vanop het dakvlak tot het hoogste punt van de panelen zo’n 35cm, afhankelijk van de gekozen montagematerialen.

Verder hoeven de panelen niet zo ver uit elkaar geplaatst te worden (kleinere rijafstand) omdat ze wanneer ze minder hoog komen geen schaduwval veroorzaken op de volgende rij zonnepanelen.

Schaduw zorgt in elke zonnepanelen installatie voor rendementsverlies en willen we ten allen tijde proberen vermijden.

Door de zonnepanelen op plat dak dus onder lagere hellingsgraad en in landscape te plaatsen bekomen we kleinere rij afstanden en kunnen er meer panelen op een zelfde dakoppervlak worden ingeplant.

Zijn zonnepanelen schadelijk voor mijn plat dak?

Indien u vreest voor uw dak, vraag dan zeker meer info over het gebruikte plat dak montagesysteem. Zonnepanelen op plat dak worden vastgelegd door balastering. Dit wil zeggen dat men geen gaten zal gaan boren in je dak. De keuze van een specifiek montagesysteem maakt dat er meer of minder gewicht als balast zal moeten liggen zodat de zonnepanelen op plat dak niet gaan vliegen bij een hevige windstoot.

zonnepanelen plat dak

Zelfs voor daken met zeer beperkte stabiliteit zijn er extreem lichte montagesystemen. Wanneer u de voorschriften van uw dak kent met een beperking voor de balast per vierkante meter, laat het ons weten

 

Kosten zonnepanelen op een plat dak duurder?

Nee, voor de kostprijs van zonnepanelen op een plat dak hoeft u het zeker niet te laten. De kostprijs voor het plaatsen van zonnepanelen op plat dak of hellend dak is immers gelijk. Zonnepanelen op een plat dak plaatsen gaat iets vlotter maar de gebruikte materialen zijn iets duurder.

Deze twee heffen elkaar ongeveer op waardoor zonnepanelen op plat dak evenals zonnepanelen op hellende daken een geweldige investering zijn.

Nog enkele belangrijke zaken om rekening mee te houden voor het monteren van zonnepanelen op een plat dak zijn onder andere:

  • De afstand tot de dakrand
  • Zonnepanelen dichter tegen de dakrand zijn meer onderhevig aan de invloed van sterke windstoten. We raden dus steeds aan een bepaalde afstand tot de dakrand te respecteren.
  • Dakdoorvoer
    Een doorvoer van diameter 50mm is reeds meer dan voldoende om alle kabels gemakkelijk in weg te kunnen werken. Indien er geen dakdoorvoer aanwezig is zal over de dakrand gelopen moeten worden.
  • Schaduw
  • Niet alleen schaduw van de andere panelen is een boosdoener voor het rendement van uw installatie maar ook de schaduw van eventuele schouwen, bomen, buitenunits, etc. Met een installatie van EnergyKing garanderen wij u een optimale inplanting op uw dak en houden onze specialisten rekening met al deze factoren om een zo hoog mogelijk rendement van uw zonnepanelen installatie te bekomen.