aardgas

Geen aansluiting meer op aardgas

De Vlaamse regering nam op 20/7/2018 enkele beslissingen die het gebruik van fossiele brandstoffen (stookolie, aardgas,…) voor het verwarmen van woningen moet verminderen.

Zo zullen vanaf 2021 woningen in nieuwe verkavelingen niet meer aangesloten kunnen worden op het aardgasnet. Vanaf die datum is voor nieuwbouw een energiepeil E30 (huidige EPB norm is E50) geldig en kan aan de beperkte restvraag aan energie makkelijk voldaan worden door andere bronnen dan fossiele brandstoffen.

Het verwarmen van een woning en het opwarmen van sanitair water zal dan moeten gebeuren door middel van:

Warmtepomp:

Deze installatie haalt warmte uit de grond, het water of de lucht met behulp van een compressor. Eén van de belangrijkste factoren bij de keuze is het rendement. Dit wordt uitgedrukt met een COP-waarde (coëfficiënt of Performance) en een SPF-waarde (Seasonal Performance Factor). De COP-waarde voor een warmtepomp geeft de verhouding weer tussen het elektriciteitsverbruik en de afgegeven warmte en ligt meestal tussen 3 en 5. Deze warmte kan gebruikt worden voor verwarming van een ruimte, maar kan ook zorgen voor sanitair warm water. Concreet betekent dit dus dat voor een nieuwbouwwoning met een gemiddelde warmtevraag van 10.000kWh een besparing kan gehaald worden van 6.500kWh na de plaatsing van een lucht/water warmtepomp met een COP-waarde van 3.
Bij de SPF-waarde worden ook de elektrische en thermische verliezen in rekening gebracht in functie van de temperatuur van de warmtebron. Hierdoor ligt ze steeds lager dan de COP-waarde.

Warmtenet:

Hierbij wordt restwarmte die afkomstig is uit de industrie gebruikt.

Warmtepompboiler:

Dit type boiler kan enkel ingezet worden voor het verwarmen van sanitair water en zal geleidelijk de elektrische en gasketels vervangen.
Deze maatregelen zijn onderdeel van een nota die ingediend werd bij het Vlaams Parlement door viceminister-president Bart Tommelein in het kader van het ‘Ontwerp Vlaams Energieplan 2021- 2030’. Op dit moment zijn deze maatregelen nog niet definitief goedgekeurd en zullen de details later bekendgemaakt worden.
Men hoeft niet te wachten tot 2021 om een klassieke verwarmingsinstallatie te vervangen door een milieuvriendelijker alternatief. Indien u de werken laat uitvoeren door een gecertificeerde installateur, dan kan u in aanmerking komen voor premies. Kijk hiervoor naar ‘zoek uw subsidie’ op www.energiesparen.be

Gebruikte bronnen:

www.vlaanderen.be, Pdf Ontwerp Vlaams energieplan 2021-2030 op docs.vlaamsparlement.be, www.energiesparen.be, www.bouwenwonen.net, www.rescert.be

Recyclage van zonnepanelen

In ons land zijn de afgelopen jaren enorm veel zonnepanelen geïnstalleerd, zowel door particulieren als door bedrijven. De levensduur van de een zonnepaneel is heel groot, maar niet onbeperkt. Dat betekent dat zonnepanelen op het einde van hun levensduur zullen moeten worden gerecycleerd. Momenteel zijn er nog bijzonder weinig panelen die moeten gerecycleerd worden, maar in de loop van de komende jaren zal dit aantal stijgen.

PV cycle is een Europese non-profitorganisatie die afgedankt panelen inzamelt en recycleert. Het netwerk werd opgericht door enkele producenten van zonnepanelen.

In 2010 in PV cycle effectief gestart met het recyclen. Momenteel zijn er 28 collectiepunten in België. Waar deze punten precies zijn, vind je op www.pvcycle.be Wist je dat: zonnepanelen bijna volledig kunnen gerecycleerd worden?

Ook het productieafval kan gerecycleerd worden. De onderdelen worden uit elkaar gehaald en apart verwerkt.

Lees verder

Nieuwe vacature bij EnergyKing! Technisch Commercieel Adviseur Groene Energie

Fantastisch, er mag weer iemand bij ons team komen! Ditmaal zoeken we een technisch comercieel adviseur (M/V) die mee onze topproducten kan verkopen! Wij zijn uiteraard gekend voor Zonnepanelen, Warmtepompen & Airco. Wil jij mee aan de kar trekken en ben jij een helper? Neem dan nu contact met ons op, bij ons werken is fantastisch! 🙂

Woning Energiezuiniger maken

Je woning energiezuinig maken, het 4-stappenplan.

Iedereen wil zijn woning wel energiezuiniger maken. Maar hoe doe je dat? Hoe haal het je maximum uit je budget wanneer je je bestaande woning energiezuinig wil maken? Wij noteerden alvast de 4 essentiële stappen waar jij best mee aan de slag gaat.
Lees verder

Groene taxshift

De groene taxshift: stookolie en gas worden duurder, elektriciteit wordt goedkoper.

De verschillede regeringen in België lijken akkoord over een belastingsverschuiving van elektriciteit naar gas en stookolie. Daardoor zal wie vandaag met fossiele brandstoffen verwarmt straks meer gaan betalen en wie elektrisch verwarmt met een warmtepomp minder.
Lees verder

warmtepomp lucht lucht

Wat moet ik weten over een warmtepomp?

Om de werking van een warmtepomp uit te leggen maken we best de vergelijking met een klassieke koelkast. Beide maken immers gebruik van hetzelfde principe. Jouw koelkast wordt koud dankzij de verdamper in het vriesvak waarin een koelmiddel zit. Je groenten en andere producten geven hun warmte af. Hiervoor wordt er gebruik gemaakt van een speciale vloeistof die deze warmte opneemt en vervoert tot buiten de koelkast.
Lees verder

water water warmtepomp

Hoe werkt een water-water warmtepomp?

Een water water warmtepomp haalt haar warmte uit 3 verschillende soorten water: opgepompt grondwater, koel- of oppervlaktewater. Grondwater is bijna altijd in overvloed aanwezig en heeft een constante temperatuur tussen 10 en 14°C. Geen zorgen, het grondwater zal niet afkoelen of bevriezen als een warmtepomp er warmte aan onttrekt.
Lees verder

lucht-waterpomp

Hoe werkt een Lucht-water warmtepomp?

Een warmtepomp van het type lucht water onttrekt warmte aan de buitenlucht gebruikt deze om water op te warmen. Dit water kan zowel dienen voor verwarming als voor sanitair warm water. Een lucht-water warmtepomp heeft verschillende voordelen. Het meest voor de hand liggende is dat lucht altijd en overal beschikbaar is.

Lees verder

luch lucht pomp

Wat is een Lucht-lucht warmtepomp?

De lucht-lucht warmtepomp staat vooral bekend als airconditioning. Dit type warmtepomp werkt als volgt: ze onttrekt energie aan de lucht en blaast de verwarmde lucht in de ruimtes die verwarmd moeten worden. De investeringskost is de laagste van alle soorten warmtepompen aangezien het een heel eenvoudig systeem is.
Lees verder

zonnepanelen meerwaarde

Zonnepanelen, een meerwaarde voor elk huis

Naast het feit dat zonnepanelen uw elektriciteitsfactuur verminderen, hebben ze nog een belangrijk voordeel. Een zonnepanelen installatie is namelijk een meerwaarde voor uw huis.
Lees verder