aardgas

Geen aansluiting meer op aardgas

De Vlaamse regering nam op 20/7/2018 enkele beslissingen die het gebruik van fossiele brandstoffen (stookolie, aardgas,…) voor het verwarmen van woningen moet verminderen. Zo zullen vanaf 2021 woningen in nieuwe verkavelingen niet meer aangesloten kunnen worden op het aardgasnet.

Recyclage van zonnepanelen

In ons land zijn de afgelopen jaren enorm veel zonnepanelen geïnstalleerd, zowel door particulieren als door bedrijven. De levensduur van de een zonnepaneel is heel groot, maar niet onbeperkt. Dat betekent dat zonnepanelen op het einde van hun levensduur zullen moeten worden gerecycleerd.