Groene taxshift

De groene taxshift: stookolie en gas worden duurder, elektriciteit wordt goedkoper.

De verschillede regeringen in België lijken akkoord over een belastingsverschuiving van elektriciteit naar gas en stookolie. Daardoor zal wie vandaag met fossiele brandstoffen verwarmt straks meer gaan betalen en wie elektrisch verwarmt met een warmtepomp minder.

Je huis verwarmen met een warmtepomp is de duurzaamste oplossing. Maar wie het vandaag zo doet betaalt meer heffing op de energiekost dan zij die het met gas of stookolie doen. Deze omgekeerde logica wegwerken, daar willen de energieministers nu werk van maken. Minister Bart Tommelein spreekt alvast klare taal: “Als de taxshift niet in het energiepact staat, zal het een slecht pact zijn”.

Er zit meer heffing op gas en stookolie omdat het historisch gezien niet interessant was om met elektriciteit te verwarmen. Vroeger was het rendement daarvan heel laag: er gaat energie verloren tussen de centrale en je huis, en er was geen efficiënte techniek om, eenmaal in huis, alles te verwarmen. Met de komst van de warmtepompen die heel energie-efficiënt zijn verandert dat. Omwille van het feit dat een warmtepomp de energie gebruikt die in de natuur reeds aanwezig is, is er voor 1kW warmte slechts 0,25kW elektriciteit nodig. Dat is 1 op 4. Bovendien wordt met de blijvende groei van solar energie de opwekking ook steeds milieuvriendelijker, duurzamer en lokaler. Dat zijn allemaal redenen om vandaag volop voor een warmtepomp (en ) te kiezen.

Keuzestress? Daarvoor heeft onze minister ook zijn advies: “Wie vandaag een nieuw verwarmingssysteem moet kopen kiest beter niet meer voor gas. Wel voor een warmtepomp. Zeker als hij die kan combineren met zonnepanelen.”

Bron: www.livios.be , 13/11/2017