In de wereld van elektrische mobiliteit evolueren laadinfrastructuur en regelgeving hand in hand. Een cruciaal aspect dat momenteel aandacht vereist, is de installatie van laadpunten in ondergrondse parkings in België. Hoewel er nog geen koninklijk besluit is dat specifieke richtlijnen vastlegt, heeft de sectororganisatie FireForum belangrijke regels van goed vakmanschap opgesteld voor deze complexe taak.

Huidige Stand van Zaken

Op dit moment ontbreekt een besluit dat de regels voor de installatie van laadpunten in ondergrondse parkings in België vastlegt. Dit gebrek aan specifieke voorschriften kan leiden tot onzekerheid en variabiliteit bij installaties. Dit kan de veiligheid en efficiëntie in het gedrang kan brengen.

Laadpunt ondergronds
Ondergrondse laadpunten

Regels van Goed Vakmanschap

1. Noodknoppen bij In- en Uitgangen

Een van de fundamentele eisen is de aanwezigheid van noodknoppen bij verschillende in- en uitgangen van de ondergrondse parking. Deze knoppen stellen de hulpdiensten in staat om de volledige installatie spanningsloos te maken in geval van nood. Een proactieve maatregel die de veiligheid van zowel de voertuigen als de inzittenden waarborgt.

2. Connectie met Branddetectiesysteem/RWA

Een naadloze integratie met het branddetectiesysteem en RWA (rookwaterafvoer) is essentieel. Hierdoor kan het laadsysteem snel reageren op een mogelijke brand, waarbij het systeem wordt uitgeschakeld en de nodige veiligheidsprotocollen in werking treden.

3. Bescherming tegen Mechanische Invloeden

De laadpunten moet robuust zijn en beschermd worden tegen mechanische invloeden, zoals aanrijdingen. Als een extra beveiligingslaag om de duurzaamheid en betrouwbaarheid van het laadpunt te waarborgen.  Ook in een dynamische omgeving zoals een parkeergarage.

4. Strategische Plaatsing nabij In- en Uitrit

Om snel en doeltreffend te kunnen handelen, moet de laadinfrastructuur zo dicht mogelijk bij de in- en uitrit van de parkeergarage worden geplaatst. Dit omdat sleepwagens gemakkelijk toegang moet hebben tot een brandend voertuig om het snel uit de parking te kunnen trekken.

Beslissingsbevoegdheid van de Brandweerzone

Een cruciaal aspect van de huidige situatie is dat de brandweerzone de beslissingsbevoegdheid heeft met betrekking tot de plaatsing van laadinfrastructuur in ondergrondse parkings. Het ontbreken van een koninklijk besluit plaatst deze verantwoordelijkheid in handen van de brandweer, die op basis van hun expertise en ervaring de veiligheid van de installatie beoordelen.

Conclusie

Hoewel de regelgeving rond laadinfrastructuur in ondergrondse parkings in België nog steeds in afwachting is van een koninklijk besluit, nemen sectororganisaties zoals FireForum het voortouw door regels van goed vakmanschap op te stellen. Het belang van veiligheid en efficiëntie staat voorop, met de brandweer als cruciale speler in het beoordelen en goedkeuren van de installaties. Een evoluerend landschap waarin de elektrische mobiliteit blijft floreren, gedreven door de inzet voor een duurzame toekomst.