De groeiende populariteit van zonne-energie heeft geleid tot een toename van zonnepaneel installaties. Zonne-energie is een duurzame en milieuvriendelijke bron van elektriciteit, maar het kan ook uitdagingen met zich meebrengen. Zo kan er bijvoorbeeld een te hoge injectie van energie plaatsvinden. Een veelvoorkomend probleem, dat huiseigenaren en bedrijven ondervinden, is dat hun omvormers uitvallen. In deze blog zullen we de redenen achter dit fenomeen onderzoeken en voorkomen.

Wat is een omvormer en welke rol hebben ze bij zonne-energiesystemen?

Voordat we de redenen van het uitvallen van omvormers kunnen aanpakken, is het essentieel om te begrijpen wat omvormers zijn en welke rol ze spelen. Omvormers zijn elektronische apparaten die gelijkstroom (DC) gegenereerd door zonnepanelen omzetten in wisselstroom (AC) die geschikt is voor gebruik in huishoudelijke apparaten en het elektriciteitsnet.

Het probleem van te hoge energie-injecties

Een van de belangrijkste oorzaken van het uitvallen van omvormers is de te hoge injectie van energie in het elektriciteitsnet. Dit probleem doet zich vaak voor wanneer de zonnepanelen meer energie produceren dan het huishouden op dat moment verbruikt. Het overschot aan energie wordt teruggevoerd naar het elektriciteitsnet, een proces dat netinjectie wordt genoemd.

1. Overbelasting van de omvormer

Omvormers hebben een bepaald vermogensbereik waarin ze efficiënt kunnen werken. Wanneer het overschot aan opgewekte energie de maximale capaciteit van de omvormer overschrijdt, kan dit leiden tot overbelasting. Een overbelaste omvormer zal zijn optimale prestaties niet leveren en kan uiteindelijk volledig uitvallen.

Om dit beter te kunnen begrijpen, moeten we naar de specificaties van de omvormer kijken. Bijvoorbeeld, als een omvormer is beoordeeld op 5000 watt, kan hij stabiel werken binnen dat vermogensbereik. Echter, als de zonnepanelen op een gegeven moment meer dan 5000 watt aan energie produceren, zal de omvormer niet instaat zijn om al deze energie om te zetten en en zal hij zichzelf uitschakelen om schade te voorkomen.

2. Spanningsfluctuaties

Een te hoge injectie van energie in het elektriciteitsnet kan leiden tot spanningsfluctuaties. Deze fluctuaties ontstaan doordat het elektriciteitsnet niet ontworpen is om grote hoeveelheden onvoorspelbare energie-injecties te ontvangen.

Wanneer zonnepanelen meer energie produceren dan een huishouden, wordt het overschot aan elektriciteit teruggestuurd naar het elektriciteitsnet. Als deze injectie ongecontroleerd en ongepland plaatsvindt, kan het leiden tot onregelmatigheden in de spanning van het net. Dit kan gevaarlijk zijn voor gevoelige apparatuur en andere aangesloten elektronica. Hierdoor hebben elektriciteitsnetten regelmechanismen ingebouwd om de spanning stabiel te houden. Al kunnen ongecontroleerde injecties in sommige gevallen toch een omvormer beschadigen.