zonnepanelen, zonne-energiesector

België heeft gestemd, zowel N-VA als Vlaams Belang boekten aanzienlijke winst. N-VA is met 31 zetels opnieuw de grootste partij in Vlaanderen. Samen met Vlaams Belang, dat eveneens 31 zetels behaalde, komt de partij één zetel tekort voor een meerderheid in het Vlaams Parlement. Een coalitie tussen deze twee partijen lijkt echter onwaarschijnlijk, aangezien N-VA-voorman Bart De Wever voor de verkiezingen een samenwerking met Vlaams Belang uitsloot. Maar wat betekent de verkiezingsuitslag precies voor de zonne-energiesector in België?

De grote winnaars: N-VA en Vlaams Belang

Opvallend in het verkiezingsprogramma van de N-VA is het slechts eenmalig voorkomen van termen als wind-en zonne-energie. Vlaamse minister van energie Zuhal Demir (N-VA) heeft zich in het verleden actief ingezet om te pleiten voor het afbouwen van subsidies voor zonne-energie. Dit met als doel de overgang naar een tijdperk zonder subsidies te bevorderen. Demir wil tijdens de kabinetsonderhandelingen opnieuw het verminderen van groenestroomcertificaten bespreken.

Mocht de N-VA alsnog een coalitie met Vlaams Belang overwegen, dan komt ze tegenover een partij te staan die de verplichte plaatsing van de digitale meter wil afschaffen. Vlaams Belang pleit voor het behoud van de beloofde voordelen voor gezinnen die al zonnepanelen hebben geplaatst en wil de oversubsidiëring van zonne- en windenergieprojecten stoppen. Ze zien een toekomst in een mix van kernenergie en hernieuwbare energie.

Vooruit

De twee andere winnaars, Vooruit en PVDA, hebben ook hun standpunten en invloeden op de zonne-energiesector. Zo wil Vooruit jaarlijks 180.000 woningen renoveren met isolatie, zonnepanelen en warmtepompen. De partij streeft naar energiezuinige woningen tegen 2040. 

PVDA

PVDA wil dat minstens 70% van de elektriciteitsproductie tegen 2030 uit hernieuwbare energie komt. Ze stellen voor lokale en publieke energiebedrijven op te richten.

onderhandelingen regering over zonne-energie

Toekomstige ontwikkelingen

De vraag die we ons stellen blijft toch wel de verkiezingsuitslag precies betekent voor de zonne-energiesector in België? Daar zullen we nog even op moeten wachten. De komende maanden zullen er intensieve onderhandelingen plaatsvinden om nieuwe regeringen te vormen. Dit zowel op gewestelijk als federaal niveau. Premier Alexander De Croo zal het ontslag van de federale regering aanbieden aan koning Filip, waarna de formatiebesprekingen kunnen beginnen.

De verkiezingsuitslagen brengen zowel uitdagingen als kansen met zich mee voor de zonne-energiesector in België. De uiteindelijke coalities en hun beleidskeuzes zullen bepalend zijn voor de toekomst van hernieuwbare energie in het land.