Ventilatie dakunit

Wat is ventilatie en waarom gebruiken we het?

Ventilatie verbetert de kwaliteit van een binnenruimte. Ventilatie kan onaangename geuren, allergieën en gezondheidsproblemen voorkomen.
Er zijn twee methodes, ongecontroleerde of gecontroleerde ventilatie, met andere woorden natuurlijke of mechanische ventilatie. Maar wat is het verschil?

Natuurlijke ventilatie is de gezondste ventilatievorm. Te vinden in roosters op buitenmuren, geopende ramen of afvoer- en toevoerkanalen. Men kan de hoeveelheid ventilatie eenvoudig naar behoefte aanpassen. Natuurlijke ventilatie is de meest duurzame ventilatie omdat er geen energieverbruik is. Bovendien heeft het ook een positief effect op de EPC-waarde.

Bij mechanische ventilatie is het debiet(hoeveelheid lucht per tijdseenheid) zelf te bepalen. Vaak is natuurlijke ventilatie onvoldoende. Vooral bij woningen die goed geïsoleerd zijn.

U kan bij ons terecht voor twee verschillende ventilatiesystemen, systeem C en systeem D.

Welk type kies ik?

Systeem C: Dit systeem zuigt verse buitenlucht via roosters in muren of ramen verse lucht naar binnen. Systeem C combineert natuurlijke ventilatie met een mechanisch ventilatiesysteem. Ventilatieroosters voeren de verse lucht natuurlijk aan terwijl een ventilator de vervuilde lucht mechanisch afvoert. Dit systeem heeft echter wel enkele nadelen, wanneer het buiten koud wordt er frisse lucht mee naar binnen gezogen. Hierdoor ontstaat er een warmteverlies. Omgekeerd, wanneer het buiten warm is wordt deze warme lucht ook naar binnen gezogen. Waardoor de kans ontstaat dat de temperatuur in u woning stijgt en bijgevolg gekoeld zal moeten worden met bv een airco. Wat dan weer een hoger elektrisch verbruik geeft.


Systeem D: Ook wel balansventilatie genoemd. Het systeem is gebaseerd op het creëren van een evenwicht tussen aan- en afvoer van zuivere lucht. Hier komen geen roosters aan te pas. De zuivere lucht wordt gefilterd, wat ideaal is voor de luchtkwaliteit. Systeem D zorgt voor de toevoer van verwarmde lucht, waardoor warmteverlies tot een absoluut minimum wordt beperkt. Systeem D verbruikt dus minder energie dan systeem C.

Is ventilatie verplicht bij nieuwbouw of renovatie?

Ja, iedereen die sinds 2006 een huis bouwt of verbouwt, heeft verplichtingen naar ventilatie toe. Indien je ventilatie niet voldoet aan de EPB-eisen riskeer je boetes. Voor nieuwbouw en renovaties is een ventilatie van het type C en D zeer geschikt. EnergyKing biedt beide systemen aan en begeleidt u naar het beste ventilatiesysteem voor u woning.

Wat zijn EPB-eisen?

EPBEPB staat voor Energie Prestatie en Binnenklimaat. Het bepaalt het energetische totaalpakket van je woning en geeft hierop een score. Het EPB-verslag omvat buiten kwaliteit van je binnenklimaat ook nog isolatie, zonnepanelen, verwarming, … De EPB-eisen leggen minima vast waaraan woningen moeten voldoen. Op de website van de Vlaamse overheid kan je nagaan of je woning voldoet aan de EPB-eisen.

Is ventilatie beter voor de gezondheid?

Ja, studies tonen aan dat de lucht in jouw woning gemiddeld 2 keer zo vervuild is als de buitenlucht. Vervuilde binnenlucht kan leiden tot misselijkheid, hoofdpijn, allergieën en CO-vergiftiging. Het is dus zeer belangrijk en noodzakelijk om een goede ventilatie te voorzien in u woning. Vooral mensen met klachten zoals astma en bronchitis hebben er dus zeker baat bij.

Ventilatie en COVID-19

Om de lucht in een gebouw gezond te houden is het belangrijk om voortdurend te ventileren en aanvullend te verluchten. De WHO benoemt ventilatie ook als belangrijke factor om te voorkomen dat het virus dat COVID-19 veroorzaakt zich binnen kan verspreiden. Om je te helpen de maatregelen rond ventileren en verluchten in de strijd tegen COVID-19 te implementeren maakte de Taskforce Ventilatie van het coronacommissariaat een handig stappenplan. Implementeerde je reeds de maatregelen rond ventileren en verluchten? Gebruik dit stappenplan dan om de ventilatie in jouw gebouw te evalueren.

Hoe onderhoud ik mijn ventilatie?

Om uw installatie zo efficiënt mogelijk te laten werken is het erg belangrijk deze goed te onderhouden. Na verloop van tijd stapelen stof, vet en bacteriën zich op tegen de wanden van de kanalen, waardoor de ventilatie minder goed en inefficiënt werkt. De luchtdoorvoer wordt beperkt en de capaciteit van de ventilatie neemt af. Gezondheidsklachten en geluidshinder zijn bijkomende gevolgen. Het is aangeraden de ventilatiekanalen om de 3 à 5 jaar schoon te maken en de filters om de 6 maanden te vervangen.

Wilt u zeker weten dat uw huis optimaal wordt geventileerd, twijfel dan niet om ons te contacteren, wij helpen u graag verder.