Longi PVEL 2021 LONGI is de grootste producent van zonnepanelen & mono-kristallijne zonne-cellen ter wereld. Sinds de oprichting in 2000, in China, focust het bedrijf zich op baanbrekende monokristallijne technologieën.
De zonnepanelen van LONGI zijn zeer innovatief en hoogwaardig.

Het PVEL is een organisatie die jaarlijks stress-tests op zonnepanelen uitvoert om de bouwkwaliteit te achterhalen.

De 5 testen

Het PVEL heeft vijf fysieke tests waaraan panelen worden onderworpen:

1) Thermal Cycling – Controleert de weerstand tegen temperatuursveranderingen.

Temperatuurverschillen veroorzaken uitzetting en krimping van de verschillende onderdelen. Dit gebeurt in verschillende snelheden in verschillende materialen en zet de verbindingen tussen de materialen onder druk. Na verloop van tijd kan dit het zonnepaneel beschadigen en ervoor zorgen dat de prestaties van een paneel langzaam afnemen.
PVEL test de panelen tot extreme tempereaturen waar ze de panelen afkoelen tot -40°C en vervolgens opwarmen tot 85°C. Een temperatuurverschil van 125 graden. Dit doen ze zo’n 600 keer.

Longi werd bij deze test uitgeroepen tot ‘Top Performers’: de opbrengst van de zonnepanelen daalde met minder dan 2%.

Het bedrijf heeft meerdere series panelen laten testen om zo de Top Performer status te behalen. Dit is een goed teken, Longi kan een assortiment duurzame zonnepanelen produceren.

2) Vochtige hitte – Het vermogen om hete, vochtige, tropische omstandigheden te overleven.

Hitte en vochtigheid zijn slecht voor alle soorten elektronica en zonnepanelen vormen daarop geen uitzondering. Als een paneel slecht gemaakt is, zullen warmte en vochtigheid de panelen niet alleen aantasten, maar er zelfs voor zorgen dat het paneel volledig uit elkaar valt. De Damp Heat Test schuift panelen in een grote slow cooker die ze gedurende twee sessies van elk 1000 uur op 85 graden en 85% vochtigheid houdt.
Als een paneel slecht presteert op deze test, is dat een indicatie dat het niet in staat is om water op lange termijn buiten te houden en niet geschikt is voor een nat en vochtig klimaat.

3) Mechanische Stress Sequence – Weerstand tegen degradatie door druk van de wind.

Wind oefent druk uit op zonnepanelen. Deze druk kan ervoor zorgen dat panelen doorbuigen als het waait en de spanning kan na verloop van tijd leiden tot schade. De Mechanical Stress Test bepaalt welke panelen hiertegen bestand zijn.

De test houdt in dat panelen een uur lang worden onderworpen aan een neerwaartse kracht en een uur lang aan een opwaartse kracht van 2.400 pascal. Deze procedure wordt drie keer uitgevoerd.

Daarna worden de panelen onderworpen aan 1.000 cycli van afwisselend positieve en negatieve druk van 1.000 pascal. Als dit proces kleine scheurtjes in de zonnecellen veroorzaakt, kunnen ze nog steeds stevig tegen elkaar geklemd zitten, zodat de verliezen door het scheuren minimaal zullen zijn. Om deze scheurtjes uit elkaar te halen wordt het paneel vervolgens 50 thermische cycli gegeven, zoals in de thermische cyclustest, en 10 vocht-vries cycli waarbij ze in warme vochtige omstandigheden worden gehouden en daarna worden bevroren.

Over het algemeen doen panelen met halfgesneden cellen het beter in deze test dan die met cellen van ware grootte. Enerzijds is dit niet zo verwonderlijk omdat kleinere cellen betekenen dat ze minder onder druk staan wanneer ze worden gebogen. Anderzijds hebben halfgesneden cellen ook twee keer zoveel verbindingen die bij buiging schade kunnen oplopen, dus het had ook de andere kant op kunnen gaan.
Ook hier haalt Longi de top performers.

4) Potentieel-geïnduceerde degradatie (PID) – een vorm van verslechtering die vaker voorkomt in warme en vochtige gebieden.

Natrium kan slecht zijn voor zonnecellen. Als natrium-ionen van een paneel in de zonnecellen eronder terechtkomen, kan dit een vorm van degradatie veroorzaken die bekend staat als Potential Induced Degradation of kortweg PID. De natriumionen kunnen naar de cellen worden gebracht door lekstromen, dat zijn ongewenste elektrische zwerfstromen in het paneel.

Dit type degradatie treedt het meest op in warme vochtige plaatsen dus voor deze test worden zonnepanelen in een saunakamer geschoven die wordt gebruikt voor de Damp Heat Test en blootgesteld aan 85 graden bij 85% vochtigheid gedurende twee perioden van elk 96 uur.

Hoewel dit veel korter is dan de periode voor de Vochtige Hitte Test, wordt tegelijkertijd ook het maximale voltage dat de panelen aankunnen doorgelaten.
Longi kwam opnieuw als Top Performer uit deze test met een verslechtering van 2% of minder.

5) LID + LETID – Aantasting door P type panelen + aantasting door PERC panelen..

LID staat voor Light Induced Degradation (licht geïnduceerde degradatie). Het is een vorm van aantasting waar zonnecellen van het type P onder lijden. De meerderheid van de zonnepanelen zijn van het type P. Het vermindert de opbrengst van zonnepanelen met ongeveer 3% gedurende de eerste twee dagen in de zon en stopt daarna.

LeTID staat voor Light and elevated Temperature Induced Degradation (licht en verhoogde temperatuur geïnduceerde degradatie). Dit is een probleem waar alleen PERC-panelen onder lijden, maar de meeste panelen die tegenwoordig worden verkocht zijn PERC. Aangezien alle PERC van het P-type zijn, zullen ze lijden onder LID en kunnen ze ook lijden onder aanzienlijke hoeveelheden LeTID.

De LID + LeTID test houdt in dat de panelen aan zonlicht worden blootgesteld tot ze de maximale hoeveelheid LID hebben bereikt waar ze last van hebben. Vervolgens worden ze in een kamer geplaatst en gebruikt om 486 uur lang elektriciteit op te wekken bij het equivalent van vol zonlicht. Dat is iets minder dan drie weken.
Longi behoorde ook hier bij de best presterende fabrikanten.

Als een fabrikant het woord TOP in een testcategorie heeft, betekent dit dat ten minste één paneel een Top Performer resultaat in die test heeft behaald.
Er waren slechts vijf fabrikanten die een Top Performer resultaat in elke categorie behaalde, waaronder Longi.

Dit is een goed bewijs dat deze fabrikanten weten hoe ze panelen moeten maken die lang meegaan en waarvan de opbrengst nauwelijks achteruit gaat.