Wat moet je weten over het capaciteitstarief?

Er is tegenwoordig veel te doen over het capaciteitstarief, ook bekend als piekstroom. Veel mensen vragen zich af of ze zichzelf nu blauw gaan betalen aan energie, en hoe dit nu concreet werkt. Wij hebben hieronder voor jullie even de belangrijkste zaken samengevat om een beter beeld te schetsen.

Wat is het capaciteitstarief?

Het capaciteitstarief is een onderdeel van de nieuwe nettarieven voor gezinnen en kleine bedrijven in Vlaanderen. Vanaf nu zal je meer moeten betalen als je bent aangesloten op het laagspanningsnet, behalve wanneer je recht hebt op sociaal tarief. Maar, het is geen bijkomende kost. De som die je op het einde van de weg moet betalen wordt simpelweg op een andere manier berekend. In plaats van de berekening van vroeger gaat er vanaf 2023 gekeken worden naar de hoeveelheid elektriciteit dat je maximum tegelijk verbruikt. Met andere woorden, je verbruik op een piekmoment. Dit heeft als doel de gezinnen bewuster te laten omspringen met hun elektriciteit.

Alles hangt dus af van je eigen energieverbruik. Maar op welke manier gaat dit dan invloed hebben op je factuur?

  • Als je het verbruik spreid doorheen de dag, ga je automatisch minder betalen. Vermijd hoge verbruikspieken zoals 6u tot 8u ’s ochtends en 18u tot 20u ’s avonds.

Waarom komt dit capaciteitstarief er?

Op deze manier hoopt de VREG om het elektriciteitsnet minder te belasten op 1 moment. Met andere woorden de piekmomenten verminderen. De nieuwe tarieven zijn er dus om ervoor te zorgen van de Vlamingen hun verbruik spreiden over de dag, en zo het elektriciteitsnet niet overbelasten.

Op wie heeft het capaciteitstarief impact?

Eerst was het capaciteitstarief al van toepassing voor grote bedrijven. Vanaf 1 januari 2023 heeft de VREG de bestaande netwerkkosten opgesplitst in 2 delen, namelijk:

  • Alle gezinnen in Vlaanderen
  • Kleine bedrijven in Vlaanderen

Het capaciteitstarief is echter niet van toepassing voor huishoudens die van het sociaal tarief genieten. Momenteel hebben 16% van de Vlaamse gezinnen dit sociaal tarief.

Wat zijn oplossingen voor het capaciteitstarief op korte termijn?

Piekmomenten vermijden

Om te beginnen moet je vermijden dat je grootverbruikers niet tegelijk start. Een wasmachine en een vaatwasser hebben allebei een boiler die opwarmt en dat verbruikt natuurlijk veel. Start ze dus niet gelijktijdig op. Ook de combinatie met een stofzuiger is niet ideaal.

Daarnaast moet je gaan bekijken welke verbruikers je echt nodig hebt. Kijk de energie labels van alle apparaten na. Indien het mogelijk is kan je best een apparaat vervangen door een zuinig alternatief. Daarnaast is het ook niet altijd nodig om een 2e frigo te hebben, of de buitenverlichting ’s nachts te laten branden enzovoort.

Wat zijn oplossingen voor het capaciteitstarief op lange termijn?

Op lange termijn is het zeker interessant om uw woning energiezuiniger te maken, maar hoe kan je dit doen? Denk om te beginnen aan alternatieve energie. Elektrisch vuur kan je vervangen voor lucht-lucht warmtepompen, dit is een airco met de optie om te verwarmen. Daarnaast kan je investeren in zonnepanelen om de piekmomenten op te vangen met gratis opgewerkte zonne-energie. Wil je dan geen energie weggooien, dan kan je ook nog een bijkomende thuisbatterij aanschaffen. Als je bijkomend ook nog een elektrische wagen hebt kan je daarnaast ook kiezen voor een slimme laadpaal die gekoppeld is aan de zonnepanelen. Tot slot kan je je oude gasinstallatie vervangen door een lucht-water warmtepomp. Hierdoor zal je verbruik drastisch verminderen.

Moet ik nu een digitale meter hebben?

In Vlaanderen zijn ze sinds 2019 begonnen met de installatie van deze digitale meter. De bedoeling is om tegen 2024 zo’n 80% van de woningen te voorzien van zo’n meter, en iedereen tegen 2029. Dit gebeurt door de netbeheerder automatisch bij een grondige renovatie, in nieuwbouwwoningen en als je zonnepanelen laat installeren.

Je kan natuurlijk ook op eigen initiatief zo’n digitale meter aanvragen. Dan betaal je een eenmalige installatiekost van €88. Wacht je tot jouw woning gewoon aan de beurt is bij Fluvius, dan is de installatie gratis. Lees er meer over in dit artikel.